Pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina na podlagi ZPGVCEP

Vlada RS je z Zakonom o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina določila začasni ukrep pomoči za področje gospodarstva (ZPGVCEP). SPIRIT Slovenija je na podlagi ZPGVCEP vzpostavil spletno aplikacijo, preko katere bodo podjetja lahko oddala vlogo za dodelitev nepovratne pomoči za strošek nakupa električne energije in zemeljskega plina. Na voljo je 80 milijonov evrov in tri vrste pomoči – enostavna, posebna in pomoč za energetsko intenzivna podjetja:

  • enostavna pomoč, pri kateri je najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na 500.000 evrov (oziroma 62.000 evrov na podjetje, dejavno v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, in 75.000 evrov na podjetje, dejavno v sektorjih ribištva in akvakulture);
  • posebna pomoč, pri kateri je najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na 2 milijona evrov;
  • pomoč za energetsko intenzivna podjetja, pri kateri je najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na 25 milijonov evrov oziroma 50 milijonov evrov, če gre za upravičenca, ki je glede na oznako NACE dejaven v sektorjih ali podsektorjih, ki jih določa zakon.

Upravičeni stroški so stroški nakupa elektrike in zemeljskega plina. Upravičeno obdobje za dodelitev pomoči je od 1. junija 2022 do 31. decembra 2022. Pri enostavni pomoči se bo povrnilo do 50 odstotkov upravičenih stroškov,  pri posebni največ 30 odstotkov upravičenih stroškov, energetsko intenzivnim podjetjem pa največ 70 odstotkov upravičenih stroškov.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT opozarjata, da lahko mali poslovni odjemalci oddajo vlogo za pomoč le za obdobje od junija do vključno avgusta 2022. V obdobju od 1. septembra letos so ti upravičenci namreč deležni regulirane cene električne energije in zato skladno z zakonom od 1. septembra niso upravičeni do pomoči.

V skladu s 3. členom ZPGVCEP so mali poslovni odjemalci tisti, katerih povprečna letna poraba plina ne presega 100 MWh oziroma je njihova priključna moč enaka ali manjša od 43 kW in skupna priključna moč vseh merilnih mest električne energije enaka ali manjša od 86 kW.

Od 1.11.2022, se je odprl vnos elektronskih vlog za pridobitev nepovratnih sredstev v JRP aplikacijo, ki bo odprta do 15. 11. 2022, do 12. ure. Po tem roku pod nobenim pogojem ne bo možno več urejati ali oddajati vlog.

Vzpostavljen je tudi podporni klicni center za tehnično pomoč pri registraciji in prijavi v aplikacijo, izpolnjevanju e-vloge ter pomoč pri podpisovanju dokumentov. Na voljo je med 2. in 15. 11. 2022, in sicer vsak delovnik od 9. do 17. ure in ob sobotah od 9. do 13. ure. Telefonska številka klicnega centra in elektronski naslov za tehnična vprašanja sta objavljena na spletni strani SPIRIT. Za vsebinska vprašanja bo še naprej na voljo e-mail naslov: energenti@spiritslovenia.si.

Podjetja bodo prejela pomoč v dveh tranšah. Za upravičene stroške v obdobju junij 2022 – september 2022 bodo sredstva izplačana do 31. 12. 2022, za upravičene stroške v obdobju oktober – december 2022 pa do 15. 3. 2023.

Razpis je dostopen TU.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!