Cenovna kapica za električno energijo za mikro, mala in srednja podjetja

Vlada RS je na predlog Ministrstva za infrastrukturo na dopisni seji dne 30.12.2022 sprejela težko pričakovano Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, ki so končni odjemalci, kot jih določa Zakon o oskrbi z električno energijo in začasno določila najvišje drobnoprodajne cene zanje.

Z uredbo vlada začasno in pod posebnimi pogoji z javno intervencijo določa cene za dobavo električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, ki so nižje od stroškovnih cen.

Električna energija se obračunava po višji in nižji dnevni tarifni postavki, v redkih primerih tudi po enotni tarifni postavki. Zato ta člen določa vse tri cene, razmerja med njimi pa so enaka povprečnemu razmerju trenutnih tržnih cen. Najvišja drobnoprodajna cena za količino električne energije te uredbe znaša:

  • za višjo dnevno tarifno postavko 217,00 EUR/MWh,
  • za nižjo dnevno tarifno postavko 155,50 EUR/MWh,
  • za enotno tarifno postavko 195,00 EUR/MWh.

Ob tem je določeno, da te cene veljajo le za omejeno količino električne energije t.j. 90% porabe v prvem polletju 2021, morebiten presežek te količine, pa bodo dobavitelji obračunali po tržni ceni. Če je bilo merilno mesto priključeno po 30.6.2021, se bo upoštevalo 90% povprečne mesečne porabe za obdobje priklopa. V primeru, da podjetje ni imelo odjema v prvi polovici 2021, se bo upoštevalo 90% povprečne porabe v enakem obdobju v letih 2018, 2019 in 2020.

Regulacija bo veljala tudi za že sklenjene pogodbe o dobavi električne energije, izvzete bodo pogodbe z nižjimi cenami od regulirane.

Uredba dobavitelje obvezuje neprekinjene dobave električne energije v času regulacije ter posredovanje ponudb podjetjem, ki pogodb o dobavi še nimajo sklenjenih in tudi skleniti pogodbo v kolikor se podjetje tako odloči. Podjetjem ostaja tudi možnost menjave dobavitelja.

Uredba je bila objavljena v Uradnem listu št. 167/2022 dne 30.12.2022, začne pa veljati od 1. januarja do 30. junija 2023.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!