Dopolnjena Uredba o mehanizmu oblikovanja cene elektrike za poslovne odjemalce

Vlada je na dopisni seji 6.12.2022 dopolnila Uredbo o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce na način, ki jasno izraža, da se Uredba uporablja za vse posle, s katerimi se v decembru 2022 dogovarjajo cene oziroma količine za dobave v letu 2023. Dopolnitev Uredbe je objavljena v Uradnem listu št. 154/2022 dne 6.12.2022 in začne veljati naslednji dan po objavi in velja do vključno 31.12.2022.

Ministrstvo za infrastrukturo navaja, da so se v praksi so se pojavila različna tolmačenja glede navedenega besedila, zato se besedilo dopolnjuje na način, ki jasno izraža, da se Uredba uporablja za vse posle, s katerimi se v decembru 2022 dogovarjajo cene oziroma količine za dobave v letu 2023. Velja torej za primere, ko se v decembru 2022 sklepa nove pogodbe o dobavi, kot tudi za primere, ko je bila pogodba o dobavi sklenjena pred uveljavitvijo Uredbe, v decembru 2022 pa pogodbene stranke sklepajo posamezne ločene posle za dobave v letu 2023 – za celotno količino ali samo za »manjkajoče« oziroma dodatne količine, z upoštevanjem omejitve količin iz te uredbe.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!