Novela Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA)

Novela je bila objavljena v Uradnem listu št. 158/2022 dne 19.12. 2022 in je začela veljati naslednji dan po objavi, razen 17. člena tega zakona (izplačilo vrednosti ali dela vrednosti delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma delnic družbe, v primeru, če so bile delnice ali deleži odsvojeni v letih 2020 ali 2021), ki začne veljati 1. januarja 2023.

FURS je objavil bistvene spremembe, ki se nanašajo na:

  1. Olajšave
  2. Davčna stopnja
  3. Oprostitev plačila dohodnine od drugih dohodkov, pridobljenih v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo
  4. Dohodki iz zaposlitve
  5. Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
  6. Dohodki iz oddajanja premoženja v najem
  7. Dividende
  8. Dobiček iz kapitala
  9. Cedularni dohodki (dohodki iz oddajanja premoženja v najem in dohodki iz kapitala)

in FURS Lestvica_za_leto_2023.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!