Sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

V Uradnem listu RS, št. 162/2022 z dne 23.12.2022 je objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. 

Uredba določa nove zgornje zneske povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

Novi zneski neobdavčenih dnevnic za službene poti v Sloveniji, terenskega dodatka, nadomestila za ločeno življenje in plačilo dijakom in študentom za obvezno prakso se uporabljajo od vključno januarja 2023 dalje.  Novi zneski neobdavčene jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči pa se uporabljajo za izplačila izvedena od vključno 1.1.2023 dalje.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!