Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

V Uradnem listu št. 153/2022 z dne 6. 12. 2022 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1F).  Zakon stopi v veljavo 15. dan po objavi, uporablja pa se od vključno 1.4.2023 dalje.

Novela ureja prenos oz. skladnost z Direktivo 2019/1158 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovancev v nacionalni pravni red. Pomembne spremembe so pri:

  • Starševskem dopustu za starše otrok rojenih od 1.4.2023 dalje: neprenosljiv starševski dopust se zvišuje na 60 dni tudi očete. Oče 15 dni koristi do tretjega meseca starosti otroka, preostalih 15 dni pa lahko postane del neprenosljivega starševskega dopusta. Starševski dopust vsakega od staršev znaša 160 dni, za oba pa velja prenos 100 dni na drugega starša. Mati lahko tako kot doslej izrabi 105 dni materinskega dopusta, 160 dni lastnega ter 100 dni prenosljivega očetovega starševskega dopusta, skupaj 365 dni, kar je enako ureditvi pred novelo.
  • Krajšem delovnem času: pravica zaradi nege in varstva otroka se podaljšuje do dopolnjenega osmega leta otrokove starosti. Krajši delovni čas zaradi varstva otroka lahko koristita oba starša hkrati in sicer do 20 ur tedensko. Podaljšano je obdobje koriščenja prenesenega starševskega dopusta do osmega leta otrokove starosti.
  • Starševsko nadomestilo: najvišja višina nadomestila se bo usklajevala z 2,5 kratnikom vrednosti povprečne bruto plače za preteklo leto.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!