Aplikacija za predložitev letnih poročil za leto 2022

Zakonsko predpisan rok za predložitev podatkov iz letnega poročila (poenoteni obrazci) za namen državne statistike se izteče v petek, 31. 3. 2023. Aplikacija za vnos podatkov je na voljo na spletnih straneh AJPES-a od 18. 1. 2023.

Podrobnosti glede načina predložitve so opredeljene v Navodilu o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov.

Vir: AJPES

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!