Nov zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2

S 26. januarjem 2023 je stopil v veljavo nov Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-2, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 136/2022 dne 27. 12. 2022. S tem je prenehal veljati  Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1 in posledično nekatera področja, ki jih je urejal ZVOP-1 niso več urejena oziroma se z ZVOP-2 urejajo drugače.

Ob tem je pomembno, da ZVOP-2 ne sme spreminjati določb Splošne uredbe o varstvo osebnih podatkov (GDPR; Splošna uredba), saj se mora Splošna uredba neposredno uporabljati, zato je potrebno upoštevati, da veljata tako Splošna uredba kot ZVOP-2. Splošna uredba postavlja enotna pravila za varstvo osebnih podatkov v EU, nekatera vsebinska in postopkovna vprašanja pa lahko posebej uredijo države članice.

Nacionalni predpis lahko tako glede na določbe Splošne uredbe uredi določena vsebinska področja, kot so uporaba zdravstvenih, biometrijskih in genskih podatkov, nekatere postopkovne vidike (npr. postopek izrekanja sankcij in pravna sredstva) ter relacijo do drugih področij in pravic (npr. dostop do informacij javnega značaja, uporaba osebnih podatkov v raziskovalne, arhivske in statistične namene). Poleg tega ureja dodatne pogoje za pooblaščene osebe za varstvo podatkov, spreminja ureditev videonadzora, zagotavljanja sledljivosti in nekatera druga področja.

Na spletni strani Informacijskega pooblaščenca se nahajajo podrobnejše informacije in pojasnila o ključnih novostih ZVOP-2, področjih, ki jih ureja, kdaj stopijo obveznosti po ZVOP-2 v veljavo ter primerjavo določb ZVOP-1 in ZVOP-2 oz. spremembe, ki jih ZVOP-2 prinaša.

Vir: Informacijski pooblaščenec

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!