Obvestilo SPIRIT za upravičence do pomoči zaradi visokih cen energentov za leto 2022

Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obveščata upravičence, ki so oddali vlogo za dodelitev pomoči zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina po Zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina za 2022 (ZPGVCEP), da morajo do 31.1.2023 do 12.00 ure v aplikaciji JRP vnesti še dejanske podatke za izračun upravičenih stroškov iz. 5. člena ZPGVCEP, ki so jih v vlogi zgolj ocenili.

Izplačilo sredstev za upravičene stroške v obdobju oktober-december 2022 je predvideno do 15.3.2023.

Aplikacija JRP bo za vnos dejanskih podatkov odprta od 15.1.2023 od 12.00 do 31.1.2023 do 12.00.

Pri tem upravičence opozarjajo, da se – v kolikor do 31.1.2023, do 12.00 ure ne vpišejo dejanskih podatkov – odrekajo drugemu delu pomoči, saj na podlagi zgolj ocenjenih vrednosti (oktober, november, december 2022) niso upravičeni do nje.

Do 15.1.2023 so upravičenci dolžni pisno na elektronski naslov energenti@spiritslovenia.si obvestiti pristojni organ:

  • če so naknadno ugotovili, da jim je bila odobrena oziroma izplačana previsoka pomoč glede na dejansko nastale stroške, ali da niso izpolnjevali pogojev za njeno pridobitev (6. odstavek 10. člena)
  • v primeru, da je od uveljavitve zakona prišlo do izplačila dobičkov, lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2022 ali za leto 2022 (7. odstavek 10. člena).

Upravičenci, ki so pristojni organ o tem že obvestili ali že vrnili sredstva, bodo v mesecu januarju 2023 prejeli odločbe oz. ugotovitvene sklepe.

Za tehnično podporo pri oddaji dejanskih podatkov bo vzpostavljen klicni center, ki bo deloval od 16. do 31. januarja 2023, in sicer vsak delavnik med 9. in 17. uro.

Vsebinska vprašanja v zvezi s pomočjo po ZPGVCEP sprejemajo na elektronski naslov energenti@spiritslovenia.si.

Aktualna obvestila v zvezi z ZPGVCEP so na voljo tu.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!