Sprememba Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev

V Uradnem listu št. 166/2022 z dne 30.12.2022 je objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev. V Pravilniku je na novo določena vsebina in oblika REK-O obrazca tako, da sta dodani polji:

  • A054a Oznaka dohodka (polja B), ki se všteva v davčno osnovo
  • A054z Znesek dohodka, ki se všteva v davčno osnovo

Dopolnjen REK-O obrazec se uporablja za dohodke izplačane od 1.4.2023 dalje.

Delodajalec, ki je plačnik davka, bo v primeru izplačil povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja v višini, ki presega znesek, ki je z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja določen kot znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo izpolnil tudi polja A054a in A054z, pri čemer bo možno na istem REK obrazcu poročati o več izplačilih istočasno (omogočeno dodajanje vrstic v polju A054a in A054z).

Na spletnih straneh FURS je objavljeno Navodilo za predložitev REK.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!