Začetek uporabe novega Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence

S 26. januarjem 2023, so se začela uporabljati določila novega Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. Novi zakon v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo in nadgrajuje nekatera določila do sedaj veljavnega zakona.

Najpomembnejše spremembe, ki jih prinaša so: uvedba enotnega upravnega postopka ugotavljanja kršitev konkurenčnega prava in izreka administrativne sankcije ter uvedba postopka poenostavljene priglasitve koncentracije. Hkrati zakon širi preiskovalne pristojnosti Javne agencije za varstvo konkurence in krepi mednarodno sodelovanje organov, pristojnih za varstvo konkurence.

Vir: MGTŠ

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!