Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi med delavci in družbami drobnega gospodarstva

V uradnem listu št. 23 z dne 22.2.2023 je bil objavljen Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi med delavci in družbami drobnega gospodarstva, ki sta ga sklenila GZS-Podjetniško trgovska zbornica in Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (v nadaljevanju: aneks).

Aneks novelira člene:

  • pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom plače,
  • solidarnostna pomoč,
  • zneski najnižjih osnovnih plač,
  • regres za letni dopust in
  • povračila stroškov v zvezi z delom.

Aneks je bil podpisan 24.1.2023, uporabljati se začne od 1.3.2023 dalje, razen 3. člena, ki določa zneske najnižjih osnovnih plač. Le ta začne veljati 1.2.2023.

Vir: Ul. RS št. 23

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!