MSP – oddaja vlog že za drugo polovico leta 2023 za vse 3 energente

Minister Han je pozval mala in srednje velika podjetja k oddaji vlog: »Poudarjam, da lahko upravičenci za pomoč zaprosijo le še do jutri (28.2.2023), do 12. ure, kot je to določeno z zakonom. Kot smo že večkrat opozorili v preteklih dveh tednih, lahko za pomoč zaprosijo tudi mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo sicer za prvo polovico leta regulirano ceno električne energije. Ta podjetja so zato v prvi polovici letošnjega leta upravičena do pomoči za zemeljski plin ali tehnološko paro, katerih cene niso regulirane. Obenem pa lahko ta podjetja zaprosijo za pomoč za drugo polovico leta za vse tri energente, tudi električno energijo; v drugi polovici leta namreč trenutno še ni regulirana cena niti elektrike niti drugih dveh energentov.«

 

Aplikacija za elektronsko oddajo vlog na javni agenciji SPIRIT deluje, agencija pa nudi vso potrebno pomoč posameznim upravičencem pri vnosu vlog. Za namen podpore upravičencem pri registraciji in prijavi v aplikacijo za oddajo vlog, je SPIRIT vzpostavil podporni klicni center za tehnično pomoč. Upravičenci lahko pokličejo na številko 051 277 880 še danes do 17. ure ter jutri do 12. ure opoldne, ko se zaključi rok za oddajo vlog. Prav tako so strokovni svetovalci upravičencem na voljo preko spletne pošte za tehnična vprašanja na naslovu spirit.energenti@gmail.com ter za vsebinska vprašanja na naslovu energenti2023@spiritslovenia.si.

 

Ministrstvo ponovno poudarja, da do pomoči po Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize niso upravičeni tisti mali poslovni odjemalci, ki imajo regulirano ceno za električno energijo skladno z Uredbo o določitvi cen električne energije oziroma za zemeljski plin skladno z Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema.

Prav tako v prvi polovici leta za pomoč zaradi visokih cen električne energije niso upravičena mikro, mala in srednja podjetja, saj imajo ceno le-te do konca junija 2023 regulirano skladno z Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. Ta ista podjetja vseeno morajo oddati vloge za pomoč zaradi visokih cen električne energije za drugo polovico letošnjega leta oziroma vloge za celo leto zaradi visokih cen zemeljskega plina in tehnološke pare. Rok je zanje enak kot za vse ostale, torej 28. februar 2023 do 12. ure.

Vir: MGTŠ

Kategorije: Interventna-aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!