Prestavljen začetni rok oddaje vlog za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi visokih povišanj cen energentov v 2023

SPIRIT je objavil informacijo, da zamika začetni rok oddaje vlog 21. 2. 2023 z 12. ure na 14. uro.

Upravičenci, ki imajo v prvi polovici letošnjega leta regulirano ceno električne energije skladno z Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Uradni list RS, št. 167/22 in 4/23), niso upravičeni do pomoči za gospodarstvo za električno energijo za obdobje trajanja te uredbe. Če želijo ti isti upravičenci uveljavljati pomoč za drugo polletje 2023, morajo že v februarju oddati vlogo skladno z ZPGOPEK.

Vir: SPIRIT

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!