Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za MSP

Javni sklad RS za podjetništvo (SPS) je v Uradnem listi RS št. 34 z dne 24.3.2023 objavil Javni razpis P1 plus 2023– Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter samostojnim podjetnikom posameznikom.

 Kreditni in garancijski pogoji so določeni glede na kreditno garancijske linije, ki so: A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP, A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja in A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G ter glede na čas registracije MSP (MSP 5+ in Mladi MSP) in so, skupaj z ostalimi pogoji, navedeni v samem razpisu.

Cilji finančnega ukrepa so:

 • olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja,
 • spodbujati rast in razvoj MSP,
 • krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev,
 • spodbujanje zasebnih vlaganj.

Namen produkta P1 plus 2023 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej:

 • za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP,
 • za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja,
 • za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Z izdajo garancije SPS-a se še:

 • poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki sama nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus,
 • zagotovijo garancije za investicijske bančne kredite do maksimalne višine 1.250.000 evrov in mikrogarancije za obratna sredstva do maksimalne višine 200.000 evrov (za srednje velika podjetja) oziroma do 100.000 evrov (za mikro in mala podjetja),
 • zagotovi kredit, ki lahko krije do največ 80 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta,
 • zagotovi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev,
 • zagotovi daljša ročnost kredita, do 10 let.
 • strošek odobritve garancije se ne zaračunava.

Hkrati z ugodnim zavarovanjem bančnega kredita v obliki garancije SPS, bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,35/0,60/0,85 odstotka, odvisno od vrste garancije.

Vloge lahko podjetja oddajo na spletni strani SPS, prvi možni rok je 15.4.2023, naslednji roki so: 5.5.2023, 25.5.2023, 15.6.2023, 5.7.2023, 1.9.2023, 15.9.2023, 1.10.2023 in 15.10.2023. Za pravočasno oddane vloge bodo štele tiste, ki bodo oddane na e-portal SPS najkasneje do 14. ure na posamezen prijavni rok.

Vir: Ul.RS, MGTŠ

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!