Javno povabilo za delodajalce za izvedbo programa »Priložnost zame«

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je dne 3.3.2023 objavil Javno povabilo za delodajalce za izvedbo programa »Priložnost zame«, za katerega je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za obdobje 2023-2024 zagotovilo sredstva v višini 3,5 milijona evrov.

Ciljna skupina programa so osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb neprekinjeno dve leti ali več, prednost pri vključevanju bodo imele osebe starejše od 50 let in osebe, ki prejemajo denarno socialno pomoč.

Program bo omogočil vključevanje dolgotrajno brezposelnih oseb v subvencionirano zaposlitev za neprekinjeno obdobje vsaj 12 mesecev ali za nedoločen čas s pomočjo subvencije za zaposlitev.

Vključene osebe se bodo v prvih štirih mesecih subvencionirane zaposlitve z namenom pridobitve dodatnih znanj, spretnosti in kompetenc 20 pedagoških ur interno in/ali zunanje usposabljale ali izobraževale. Zaželena je  pridobitev znanj s področij trajnostnega razvoja družbe oziroma zelenega gospodarstva, pravic in obveznosti delavcev v delovnem razmerju, digitalnih kompetenc ter drugih vsebin. V tem obdobju bodo delodajalci morali vključeni osebi kot pomoč pri uvajanju v samostojno delo na delovnem mestu zagotavljati mentorja. 

Subvencija delodajalcem znaša 700 EUR na mesec za zaposlitev s polnim delovnim časom in se izplačuje 12 mesecev (skupaj: 8.400 EUR). Za zaposlitev s krajšim delovnim časom, ki ne sme biti krajša od 20 ur na teden, se izplača sorazmerno nižjo subvencijo za osebe z izdano odločbo pristojnega organa.

Delodajalci lahko oddajo ponudbe na javno povabilo od vključno 8. marca 2023 do vključno 31. julija 2023 oziroma do razdelitve sredstev.

Vir: ZRSZ in MDDSZ

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!