Mikrokrediti za omilitev posledic covid-19 na gospodarstvo

Slovenski podjetniški portal je razpisal nove mikrokredite za MSP, ki bodo lahko hitro, enostavno, pod ugodnimi pogoji in brez stroškov pridobila posojila v višini od 5.000 do največ 25.000 evro. Pogoji za pridobitev kredita so vezani na posledice vpliva nalezljive bolezni covid-19 na poslovanje podjetij v letih 2019, 2020 in ali 2021.

Kot na svoji spletni strani navaja Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, se lahko na razpis za pridobitev mikrokreditov v tem letu prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba ali zadruga, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Ta podjetja morajo imeti zaposlenega vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. Prav tako je pogoj, da so ta podjetja utrpela gospodarsko škodo zaradi epidemije covid-19. Slednje se lahko kaže kot upad čistih prihodkov iz poslovanja za najmanj 10 % v letu 2020 ali 2021 glede na leto 2019.

Slovenski podjetniški sklad ponuja mikrokredite pod ugodnimi pogoji, kot so:

  • nižje zahteve po zavarovanju (osem menic podjetja),
  • nižja obrestna mera (le na 37,5 % glavnice obračunan 6-mesečni EURIBOR + fiksni pribitek 0,8 %),
  • ročnost kredita do 60 mesecev,
  • možnost koriščenja moratorija do šest mesecev,
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 000 evrov,
  • stroški odobritve in vodenja kredita se ne zaračunavajo.

Vloge podjetja oddajo elektronsko preko ePortala na Slovenskem podjetniškem skladu, v katerega se morajo prijaviti oz. registrirati.

Javni razpis pa ima dve odpiranji: 24. marec 2023 do 14. ure in 24. april 2023 do 14. ure oziroma je odprt do porabe sredstev.

Vir: MGTŠ

Kategorije: Interventna-aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!