Olajšava za digitalni in zeleni prehod

FURS je 8. in 13.3.2023 objavil informaciji glede davčne olajšave za zeleni in digitalni prehod. To je posebna olajšava, katere namen je spodbujati družbeno odgovorno ravnanje in trajnostne poslovne modele, ki so podnebno nevtralni. S tem davčnim ukrepom se spodbuja družbena in poslovna transformacija, torej prehod iz tradicionalnih poslovnih modelov, k poslovnim modelom, ki so trajnostno vzdržni. Navedena olajšava v širšem kontekstu zasleduje globalne cilje vezane na digitalni in zeleni prehod, k uresničevanju katerih, se je zavezala Slovenija.

Olajšava, ki jo lahko uveljavljajo pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost,  se je določila z novelo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (55.c člen) in z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini – ZDoh-2Z (65.a člen) in se uporablja za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1.1.12022.

Vrste vlaganj, ki se štejejo za vlaganja v digitalni in zeleni prehod in so predmet olajšave, določa Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganje v digitalni in zeleni prehod in ta so:

  • vlaganja v računalništvo v oblaku,
  • vlaganja v velepodatke in umetno inteligenco,
  • vlaganja v okoljsko prijazne tehnologije in razogljičenje energijskega sektorja,
  • vlaganja v javni in zasebni prevoz,
  • vlaganja v energetsko učinkovitost stavb,
  • vlaganja v druge standarde za podnebno nevtralnost.

Navedena olajšava se izključuje z olajšavama za vlaganja v raziskave in razvoj in z olajšavo za investiranje.

Finančna uprava RS je objavila tudi podrobnejši opis davčne olajšave za digitalni in zeleni prehod, v katerem so navedeni tudi odgovori na najbolj pogosta vprašanja v zvezi z olajšavo.

Vir: FURS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!