Višja urna postavka in znesek dohodka za delo upokojencev veljavni s 1.3.2023

S 1. marcem 2023 stopa v veljavo Odredba o višini urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev (Ul. RS št. 20/2023), ki določa novo višino urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo upokojenk in upokojencev in višji znesek dohodka za začasno in občasno delo upokojenk in upokojencev.

Najnižja bruto urna postavka znaša 6,92 evra, višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v koledarskem letu 2023 ne sme presegati 10.346,52 evrov.

Začasno ali občasno delo lahko upravičenec opravlja v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu. Izjemoma lahko upravičenec opravlja začasno ali občasno delo tudi največ 90 ur v koledarskem mesecu, vendar največ trikrat v koledarskem letu, pri čemer seštevek ur opravljenega začasnega in občasnega dela v koledarskem letu ne sme preseči 720 ur.

Novi, višji zneski so rezultat uskladitve z višino minimalne plače, veljavne za leto 2023 in veljajo do 29. februarja 2024.

Vir: Ul. RS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!