Financiranje podjetij za odpravljanje posledic resne motnje v gospodarstvu

Slovenska izvozna in razvojna banka d.d. (SID banka) je uvedla nov ukrep v okviru programa »Financiranje podjetij za odpravljanje posledic resne motnje v gospodarstvu« (ORMG1), ki omogoča ugodne kredite za financiranje podjetij vseh velikosti, katerih slabša uspešnost je posledica agresije Rusije proti Ukrajini in jih je prizadela energetska ali ukrajinska kriza, kot določa

Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.

Kredit lahko pridobi gospodarska družba, samostojni podjetniki ali zadruga, ki:

  • na dan odobritve kredita podjetje kot glavno dejavnost opravlja tisto dejavnost, ki je utrpelo škodo zaradi neposrednih ali posrednih učinkov krize, izhajajoče zaradi agresije Rusije proti Ukrajini;
  • ni v postopku zaradi insolventnosti, posluje z isto davčno številko najmanj 2 polni poslovni leti in ima v zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena;
  • ima odprt poslovni račun pri ponudniku plačilnih storitev v Republiki Sloveniji, na katerega mu lahko SID banka nakaže sredstva kredita;

Dodatna pogoja za samostojnega podjetnika sta, da ima odprt poslovni račun ter vodi poslovne knjige in sestavlja letna poročila, ki jih oddaja na AJPES.

Program omogoča kredit v višini od 100.000€ do 2.000.000€, če gre za kredit s statusom državne pomoči za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu po oddelku 2.1 Sporočila komisije oziroma  kredit v višini od 100.000€ naprej, pri čemer je najvišji znesek nima omejitve, če gre za kredit s statusom pomoči de minimis.

Ročnost kredita je od 2 do 8 let v primeru kredita s statusom državne pomoči oziroma od 2 do 12 let v primeru kredita s statusom de minimis.

Vloge SID Banka sprejema od 13.4.2023 do porabe sredstev, rok za črpanje kredita pa je 30.11.2023.

Vir: SID Banka

Kategorije: Interventna-aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!