Podpisana je nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

Aprila 2023 je bila s strani Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije in Sindikata obrti in podjetništva Slovenije podpisana nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo – KPOP, ki se je začela uporabljati s 1.5.2023 (Uradni list št. 46/2023 dne 21.4.2023). Pogodba je sklenjena za 3 leta in možnostjo podaljšanja.

Nova KPOP je naslednica najstarejše kolektivne pogodbe za zasebni sektor, ki je bila izpogajana koncem leta 1971 in je s spremembami veljala vse do konca leta 2018. V marcu 2023 je bila dogovorjena nova pogodba, ki na področje obrti in malega gospodarstva znova prinaša stabilnejše in bolj predvidljivo delovnopravno okolje, ki ga gospodarstvo nujno potrebuje.  Obe pogodbeni stranki sta pri pogajanjih izhajali iz razumevanja pomembnosti razvoja obrti in podjetništva ter posledic, ki jih dejavnosti obrti in malega gospodarstva imajo za socialno varnost delavcev, državo in naše skupno dobro, zavezujeta pogajati v duhu konstruktivnih in korektnih partnerskih odnosov v dobro razvoja obrti in podjetništva ter interesov vseh, ki jih zastopata.

Nova KPOP zaenkrat velja le delodajalce, člane združenja, ki kot glavno dejavnost opravljajo obrtno dejavnost po Uredbi o obrtnih dejavnostih in Listi dejavnosti, ki se po Obrtnem zakonu običajno opravljajo na obrtni način, velja pa tudi vse delavce zaposlene pri teh delodajalcih ter za njihove agencijske delavce, dijake in študente na obveznem praktičnem usposabljanju, medtem ko za poslovodne osebe ureditve iz KPOP ne veljajo.

V času, ko ni bilo veljavne KPOP, so lahko delodajalci uporabili vzorec za pripravo individualnega Pravilnika o delovnih razmerjih, ki je bil pripravljen skupaj z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Od 1. maja 2023 dalje pa zaradi veljavne KPOP ne bo več potrebe, da bi delodajalci pripravljali ali uporabljali individualne pravilnike.

Nekaj prednosti uporabe KPOP za delodajalce:

 • opredeljeni so dodatni razlogi za možnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 • definirano je projektno delo in s tem možnost sklenitve pogodba o zaposlitvi za določen čas za obdobje daljše od dveh let, to je za ves čas trajanja projekta
 • določeno je trajanje in spremljanje poskusnega dela in pripravništva glede na tarifne razrede
 • definirani so primeri začasnega opravljanja drugega dela, ki ni predmet pogodbe o zaposlitvi
 • opredeljeni so razlogi in dodatni primeri za začasne prerazporeditve delovnega časa za nadurno delo. Dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev nadurnega dela pa se upošteva kot povprečna omejitev v obdobju 6 mesecev
 • pri neenakomerni razporeditvi in začasni prerazporeditvi delovnega časa, se šteje polni delovni čas kot povprečje v obdobju 12 mesecev
 • definirano je tudi načrtovanje in izraba letnega dopusta ter število dodatnih dni dopusta, ki se vežejo na zaposlitev pri trenutnem delodajalcu
 • skrajšan je minimalni odpovedni rok pri redni odpovedi s strani malega delodajalca za več kot 25 let zaposlitve z 80 na 60 dni
 • urejajo se disciplinske odgovornosti in sankcije kršenja pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja kot so opomin, odvzem bonitet ter samo trajanje ukrepa. Opredeljena je tudi odškodninska odgovornost
 • določeni so novi zneski najnižjih osnovnih plač, zneski dodatkov na plače
 • ureja se izplačilo regres za letni dopust izplača v več obrokih, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta v primeru nelikvidnosti delodajalca.

Podrobnosti nove KPOP bomo predstavili v petek 26.5.2023 ob 11.30 uri.  Predstavitev bo preko spletne povezave, obvezna pa je prijava na predstavitev do 24.5.2023 preko e-prijavnice: https://forms.gle/DYU63a53nDoYcYdWA

Predstavljene bodo  prednosti KPOP za delodajalce, katere delodajalce KPOP zavezuje, kaj KPOP za delodajalce in delavce ureja drugače od ZDR-1 in kaj morajo narediti delodajalci, ki imajo od leta 2020 pravilnik o delovnih razmerjih. Predstavitev bo izvedla mag. Nina Scortegagna Kavčnik, specializirana za področje delovnega prava. Po predstavitvi (2 šolski uri), bo do na vrsti vprašanja udeležencev.

Za člane ZDOPS s poravnano članarino, je prestavitev brezplačna, za nečlane pa kotizacija znaša 23,00 eur + 22 % DDV = 28,06 eur.

Kotizacija se poravna najkasneje do 24.5.2023 na transakcijski račun Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana:

TRR odprt pri SKB banki d.d., št.: 03160-1001022028 oz.

TRR odprt pri Delavski hranilnici d.d., št.: 61000-0025598356

Sklic: 00 _ 230005-davčna številka.

Namen plačila: OTHR

Račun boste prejeli po pošti.

Na podlagi prejete prijave (in predhodno poravnane kotizacije nečlanov), boste na dan predavanja ob 10.00 uri po elektronski pošti prejeli gradivo in navodila s povezavo na dogodek.

 Odpovedi:

 • V primeru prenizkega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja o čemer vas bomo pravočasno obvestili.
 • Udeleženci s kotizacijo: upoštevamo le pisne odjave prejete na info@zdops.si najkasneje 2 dni pred seminarjem. Ob nepravočasni odjavi, si pridružujemo pravico do uveljavitve 20% kotizacije, za nastale administrativne stroške. V primeru, da odjave ne sporočite in se seminarja ne udeležite, kotizacije ne vračamo.

Delodajalce, ki še niste člani ZDOPS, vabimo, da si pogledate prednosti članstva, ki so med drugim:

 • delovno pravna pomoč prilagojena specifičnim izzivom dejavnosti delodajalcev obrti in podjetništva,
 • dostop do knjižnice vzorcev dokumentov prilagojenih obrti in podjetniški dejavnosti,
 • aktualne in preverjene informacije s področja delovno pravih in drugih aktov, pomembnih za delodajalce,
 • cenovno ugodno članstvo treh kategorij: osnovno, medium in premium.

 Podrobnejše informacije o članstvu in pristopno izjavo najdete na tej povezavi.

Vljudno vabljeni.

Kategorije: Novice

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!