Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO

Slovenski regionalni razvojni sklad je v Uradnem listu RS št. 57/2023 dne 19.5.2023 objavil Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO

Namen javnega razpisa: spodbujanje začetnih trajnostnih projektov za razvoj in dvig konkurenčnosti podjetij na obmejnih problemskih območjih z namenom:

 • pozitivnega učinka na konkurenčnost, produktivnost ter tehnološko opremljenost,
 • ohranjanja oz. povečevanja zaposlenih,
 • varstva okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje začetnih projektov v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na področju snovne in energetske učinkovitosti proizvodnje ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TPG), povezanih z:

 • vzpostavitvijo nove poslovne enote ali
 • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote prijavitelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala,
 • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote ali
 • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Vlagatelji lahko zaprosijo za nepovratna sredstva (BIZI NOO) ali pa z eno vlogo za kombinacijo nepovratnih sredstev in posojila (BIZI NOO POSOJILO).

 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov:

 • Produkt BIZI NOO: najnižja zaprošena vrednost nepovratnih sredstev je 000 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 160.000 EUR.
 • Produkt BIZI NOO POSOJILO: najnižja zaprošena vrednost posojila je 000 EUR, najvišja pa 500.000 EUR.
 • Minimalna vrednost upravičenih stroškov financiranega projekta je 100.000 EUR, najvišja vrednost pa 1.000.000 EUR.
 • Lastna udeležba: najmanj 25 % upravičene vrednosti projekta.

Upravičeni stroški:

 • Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov (do največ 50% upravičene vrednosti projekta);
 • Nova strojna oprema in delovni stroji (brez gradbene mehanizacije), ter dodatno po shemi de minimis nova oprema in stroji za manjšo porabo energije (npr. sončne elektrarne), ki je namenjena za samooskrbo vlagatelja;
 • Neopredmetena sredstva, ki so lahko le v obliki programske opreme in v povezavi z ostalimi upravičenimi stroški pri projektu.

Rok oddaje vloge: Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer:

 • rok do 16.06.2023,
 • rok do 28.07.2023.
 • rok do 01.09.2023,
 • rok do 29.09.2023.

Vse ostale podrobnosti javnega razpisa, dokumentacija in navodila za oddajo vloge se nahajajo tukaj.

Vir: SRRS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!