Sprememba razpisa Sklada za mala in srednje velika podjetja uvaja dve novi vrednotnici

Urad RS za intelektualno lastnino obvešča, da lahko po novem mala in srednje velika podjetja (MSP) v EU poleg sofinanciranja za dejavnosti, povezanimi z znamkami in modeli, zaprosijo tudi za sofinanciranje za dejavnosti na področju patentov in rastlinskih sort Skupnosti.

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (angleško European Union Intellectual Property Office – EUIPO) je 26. aprila objavil spremembe razpisa sklada za pomoč MSP (angleško Ideas Powered for Business SME Fund) za leto 2023. Cilj letošnjega sklada je finančno podpreti MSP s sedežem v EU, ki želijo izkoristiti storitev predhodnega pregleda intelektualne lastnine (angleško IP Scan) in/ali zavarovati svojo intelektualno lastnino.

Slovenski Urad za intelektualno lastnino pri izvajanju storitve IP Scan tudi v letu 2023 ne sodeluje, saj za inovativna MSP s sedežem v Sloveniji brezplačno izvaja že podobno storitev (PRVA i – prva informacija o intelektualni lastnini).

Spremembe razpisa se nanašajo na uvedbo dveh novih vrednotnic in s tem povezanih sredstev. Skupna proračunska sredstva, ki so na voljo v okviru letošnjega razpisa EUIPO, so se povečala na 27,1 milijona evrov. Novi vrednotnici sta:

  • patenti (vrednotnica 3): do sofinanciranja (do višine 75%) so upravičene pristojbine, ki jih zaračunajo uradi držav članic EU za storitev poizvedb o stanju tehnike, pristojbine uradov držav članic EU za patentno varstvo na nacionalni ravni in pristojbine Evropskega patentnega urada za evropske patentne prijave. Najvišji znesek vrednotnice 3 je 1.500 evrov na upravičenca.
  • rastlinske sorte Skupnosti (vrednotnica 4): do sofinanciranja (do višine 50%) so upravičene pristojbine za spletno prijavo, ki jo zaračuna Urad Skupnosti za rastlinske sorte. Najvišji znesek vrednotnice 4 je 225 evrov na upravičenca.

Zainteresirana MSP lahko oddajo vlogo za sofinanciranje do 8. decembra 2023 elektronsko pri EUIPO.

Pomembno je, da prijavitelji upoštevajo vrstni red posameznih korakov postopka prijave, kot so opisani v razpisu. Vrednotnice namreč niso retroaktivne, zato se stroški za dejavnosti, izvedene pred prejetjem vrednotnic s strani EUIPO, ne povrnejo. To pomeni, da morajo zainteresirani prijavitelji vlogo za pridobitev sofinanciranja EUIPO oddati pred vložitvijo prijav za pridobitev pravic intelektualne lastnine (znamk, modelov, patentov oziroma rastlinskih sort Skupnosti).

Na spletni strani EUIPO najdete podrobnejše informacije o spremembi razpisa, vključno z odgovori na najpogostejša vprašanja.

Vir: Uli

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!