Višina pokojninske osnove, osnove za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1.1.2023

V Uradnem listu RS št. 50 z dne 5.5.2023 je bil objavljen Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2023, ki ga je sprejel Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Najnižja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. januarja 2023 znaša 1.061,17 eura oziroma 776,78 eura, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Najvišja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. januarja 2023 znaša 4.244,68 eura oziroma 3.107,11 eura, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2.

Nadomestila za invalidnost iz 80. člena (nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije), 84. člena (začasno nadomestilo), 85. člena (pravica do nadomestila za invalidnost in odmera nadomestila) in 86. člena (pravica do delnega nadomestila in odmera delnega nadomestila) ZPIZ-2, nastalo v letu 2023, se od 1. januarja 2023 odmerijo najmanj od osnove, določene v višini 673,84 eura.

Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije iz prvega in tretjega odstavka 80. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2023, se od 1. januarja 2023 odmeri največ v višini 2.695,37 eura.

Sklep je začel veljati 6.5.2023.

Vir: Ul. RS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!