Objavljen Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo

V Uradnem listu RS št. 62/2023 z dne 6.6.2023 je bil objavljen Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo (Uradni list RS, št. 46/2023; v nadaljevanju KPOP), ki v 6. členu (časovna veljavnost) po novem določa čas veljavnosti (sprememba iz 3 let v sklenitev za nedoločen čas). Na novo je dodan odstavek, ki določa, da vsaka stranka lahko pogodbo odpove s šest mesečnim odpovednim rokom, vendar ne prej kot po poteku treh let od začetka veljavnosti kolektivne pogodbe.

Spremenjen je tudi drugi odstavek 64. člena (znesek najnižjih osnovnih plač), ki enostavneje določa, da se najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi povečajo le s 1. marcem tekočega leta na podlagi povprečne letne inflacije preteklega leta in 1/3 letne pozitivne rasti BDP preteklega leta.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!