Podaljšanje veljavnosti Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela

V Uradnem listu RS št. 67/2023 je bila dne 22.6.2023 objavljena Odredba o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela, s katero se je podaljšal rok veljavnosti Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela (Ul RS, št. 200/20, 100/21, 204/21, 88/22 in 163/22; v nadaljevanju odredba) in sicer je veljavnost odredbe podaljšana s 30. junija 2023 na 31. december 2023.

Odredba določa poklice, v zvezi s katerimi se soglasje k enotnemu dovoljenju ali pisni odobritvi (soglasje za zaposlitev) za namen zaposlitve tujca poda brez ugotavljanja izpolnjevanja pogoja iz 1. točke prvega odstavka 17. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 31/18), da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe.

Odredba skladno z Uredbo o Standardni klasifikaciji poklicev 2008 (Ul. RS, št. 50/10) določa sledeče poklice:

 1. Varilci/varilke ipd. (koda 7212);
 2. Voznik/voznice težkih tovornjakov in vlačilcev (koda 8332);
 3. Orodjarji/orodjarke ipd. (koda 7222);
 4. Elektroinštalaterji/elektroinštalaterke (koda 7411);
 5. Tesarji/tesarke ipd. (koda 7115);
 6. Kuharji/kuharice (koda 5120);
 7. Elektromehaniki/elektromehaničarke (koda 7412);
 8. Zidarji/zidarke ipd. (koda 7112);
 9. Monterji/monterke in serviserji/serviserke vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav ipd. (koda 7126);
 10. Livarji/livarke (koda 7211);
 11. Strugarji/strugarke (koda 7223);
 12. Mesarji/mesarke (koda 7511);
 13. Bolničarji/bolničarke negovalci/negovalke v zavodih (koda 5321);
 14. Zdravniki specialisti/zdravnice specialistke splošne medicine (koda 2211).

Odredba je začela veljati 23.6.2023, uporabljati pa se začne 1.7.2023.

Vir: Ul. RS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!