Podjetjem na voljo spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti

Slovenski podjetniški Sklad je za zagonska in hitro rastoča podjetja ter druga inovativna mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) razvil tako imenovan »ESG pripomoček« – napredno spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti.

“ESG pripomoček” podjetjem omogoča, da ocenijo svojo trajnostno naravnanost in prepoznajo morebitna okoljska (poraba virov, ravnanje z odpadki in podobno), družbena (raznolikost in enake možnosti, zdravje in varnost pri delu, odnosi do strank)  in upravljavska (zasebnost in varovanje, upravljanje z davki in drugo) tveganja svojega poslovanja.

Podjetje se z uporabo pripomočka podrobneje seznani s koncepti trajnega poslovanja, dobi vpogled v svoje trenutno stanje trajnostne naravnanosti in pridobi možnosti ter priporočila za izboljšave na področju obvladovanja okolijskih, družbenih in upravljavskih tveganj.

Prepoznavanje in vključevanje okoljskih, družbenih in upravljavskih standardov (ESG dejavnikov) v svoje poslovne procese lahko podjetju pomaga pri pridobivanju novih investitorjev, kupcev ali poslovnih partnerjev. Investitorji tveganega kapitala in velika podjetja, v vlogi kupcev ali poslovnih partnerjev, so namreč čedalje bolj naklonjeni sodelovanju in povezovanju s tistimi podjetji, ki pri svojem poslovanju upoštevajo širše okoljske, družbene in upravljavske dejavnike.

Ob enem vpliva tudi na zmanjšanje stroškov proizvodnje ali druge stroške poslovanja s čimer posledično poveča prihodke ter privablja visoko-usposobljene kadre, saj so mlade generacije bolj naklonjene delu v trajnostno osveščenih in odgovornih podjetjih.

Prehod na nizkoogljično, bolj trajnostno, z viri gospodarno in krožno gospodarstvo in družbo (v skladu z Agendo 2030, Pariškim sporazumom in Evropskim zelenim dogovorom) je vedno bolj pomemben za gospodarstvo. Zanj pa je ključno trajnostno financiranje oziroma preusmerjanje naložb v trajnostne gospodarske dejavnosti.

Na strani Podjetniškega sklada Slovenije lahko najdete dodatne informacije o ESG pripomočku in spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti malih in srednje velikih podjetij.

Vir: MGTŠ

Kategorije: Interventna-aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!