Javni razpis za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v mestni občini Krško

V Uradnem listu RS št. 82 z dne 28.7.2023 je Mestna občina Krško objavila Javni razpis za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v mestni občini Krško za leto 2023.

Predmet razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v mestni občini Krško s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali in bili plačani v razpisnem obdobju od 21. 9. 2022 do 19. 9. 2023 na območju mestne občine Krško:

A. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij;

B.svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise;

C. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah;

D. posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje;

E. spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.

Upravičenci do sredstev so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki na območju mestne občine Krško, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in strokovna društva in združenja na področju podjetništva.

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 145.000 EUR, okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih pa znaša:

a) za ukrep A v predvideni višini 120.000 EUR

b) za ukrep B v predvideni višini 5.000 EUR

c) za ukrep C v predvideni višini 5.000 EUR

d) za ukrep D v predvideni višini 11.000 EUR

e) za ukrep E v predvideni višini 4.000 EUR

Rok za oddajo vloge je najkasneje do torka, 19. 9. 2023.

Razpisna dokumentacija in postopek oddaje vloge se nahajajo tukaj.

Vir: Ul. RS, Občina Krško

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!