Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

V Uradnem listu RS št. 78/2023 z dne 19.7.2023 je bil na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01, 40/12 – ZUJF in 8/20) objavljen Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje januar-junij 2023, na podlagi katerega se določi regres za prehrano med delom za obdobje od julij-december 2023. Količnik je 1,047.

Znesek regresa za prehrano med delom za obdobje julij–december 2023 je 5,95 eura na dan.

Vir: Ul. RS

Kategorije: Drugo

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!