Nove občinske e-vloge na portalu SPOT

Na portalu SPOT so poslovnim subjektom od julija 2023 na voljo še trije novi elektronski postopki, ki so v pristojnosti občin in sicer:

  • vloga za prodajo, nakup, menjavo in najem zemljišča v lasti občine,
  • zahteva za izdajo mnenja občine o skladnosti s prostorskim aktom pred izdajo gradbenega dovoljenja in
  • vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine.

Vloge se pridružujejo še devetim drugim postopkom, ki so bili vzpostavljeni z namenom uvedbe elektronskega poslovanja z občinami prek portala SPOT.

Na tej spletni strani SPOT lahko preverite, katere e-vloge in katere občine omogočajo elektronsko poslovanje preko portala SPOT.

Vir: SPOT

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!