S 1.7.2023 omogočena pridobitev podatkov za obračun nadomestila plač na portalu SPOT

Na portalu SPOT se je s 1. julijem 2023 na podlagi novega sedmega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2, uvedel nov e-postopek, prek katerega lahko delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS), od Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) pridobijo podatke za potrebe obračuna nadomestila plače med začasno zadržanostjo delavca od dela zaradi zdravstvenih razlogov.

Nova storitev poenostavlja postopek pridobivanja podatkov za izračun osnove nadomestila plače, namenjen pa je delodajalcem, ki ob pripravi obračuna nadomestila plače za svoje novo zaposlene delavce ne razpolagajo s podatki o osnovi za to nadomestilo.

Delodajalec tako pridobil podatke za obračun nadomestila plače v breme delodajalca in tudi podatke za obračun nadomestila plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). V primeru obračuna nadomestila plače v breme ZZZS je mogoče pridobiti podatke o osnovah od 1. januarja 2022 naprej, v primeru obračuna nadomestila plače v breme delodajalca pa od 1. marca 2023 naprej.

Za potrebe obračuna nadomestila plače se s strani FURS zagotavljajo podatki iz obračuna davčnega odtegljaja (REK obrazci) in iz obračunov prispevkov za socialno varnost (OPSV obrazci). Upravičenost do prejema teh podatkov, ki so davčna tajnost, bo delodajalec izkazal z izbiro izdanega elektronskega bolniškega lista (eBOL).

Za januar 2024 bodo delodajalci lahko za svoje zaposlene pridobili podatke tudi na podlagi elektronskega potrdila o darovanju krvi (ePODK), ki se bo lahko v letu 2024 prav tako prevzemalo preko sistema SPOT.

Za dostop do novega postopka bo treba urediti pooblastilo – za nove uporabnike portala SPOT so informacije o pogojih za uporabo portala na voljo tukaj.

Do novega postopka lahko dostopal zakoniti zastopnik podjetja/poslovnega subjekta. V primeru, če zakoniti zastopnik ne razpolaga s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali pa sam ne bo izvajal postopkov preverbe višine osnove, lahko dostop do postopka in podatkov izbrani osebi uredi s pooblastilom na pisnem obrazcu, pooblastilo pa lahko zakoniti zastopnik uredi tudi elektronsko na portalu SPOT.

Podrobnejše informacije o novem postopku so na voljo na spletnem portalu SPOT.

Vir: ZZZS, SPOT

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!