Za blažitev posledic energetske krize novih 10 milijonov evrov ugodnih posojil za MSP

V Uradnem listu RS št. 74 z dne 7.7.2023 je Slovenski podjetniški sklad (SPS) objavil Javni razpis P7E 2023- krizno likvidnostni kredit, preko katerega se razpisuje 10 milijonov evrov likvidnostnih posojil. Posojila so namenjena podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi obvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo.

Za posojila bodo lahko zaprosila mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj enim zaposlenim, ki so bila ustanovljena pred 1. januarjem 2022 in imajo bonitetno oceno vsaj SB8. Slovenski podjetniški sklad bo ponujal posojila v višini od 15.000 do 100.000 evrov.

Pridobljena sredstva bodo podjetja lahko porabila za financiranje različnih stroškov, kot so: nakup nove opreme, nakup patentiranih pravic, licenc, stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev ter drugih operativnih stroškov. Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Kreditojemalcu bo SPS po tem javnem razpisu odobril največ eno vlogo za kredit z ugodnimi kreditnimi pogoji, ki so naslednji:

 • nižje zahteve po zavarovanju,
 • osem menic podjetja za kredite od 15.000 do 50.000 evrov,
 • osem menic podjetja in osebno poroštvo za kredite od 50.001 do 100.000 evrov,
 • nižja obrestna mera (fiksna obrestna mera 2,6 odstotkov),
 • daljša ročnost kredita,
 • odplačilna doba do pet let za kredite od 15.000 do 50.000 evrov,
 • odplačilna doba do sedem let za kredite od 50.001 do 100.000 evrov,
 • možnosti koriščenja moratorija do šest mesecev, z možnostjo podaljšanja do 24 mesecev,
 • brez stroškov odobritve in vodenja kredita.

Javni razpis ima dva prijavna roka, in sicer: 

 1. septembra 2023 do 14. ure in
 2. novembra 2023 do 14. ure.

Podjetja lahko elektronsko vlogo oddajo preko ePortala na Slovenskem podjetniškem skladu, na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada pa so objavljene vse potrebne informacije za prijavitelje.

Vir: MGTŠ

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!