Zakon o ohranjanju in razvoju rokodelstva (ZORR)

V Uradnem listu RS št. 78 z dne 19.7.2023 je bil objavljen Zakon o ohranjanju in razvoju rokodelstva (ZORR), s katerim pojem rokodelstva prvič doslej vstopa v slovenski pravni red. Osnovni namen zakona je zaščita rokodelskih panog in njenih nosilcev, ohranjanje, prenašanje in razvijanje rokodelskih znanj, spretnosti in veščin ter varstvo nesnovne kulturne dediščine.

Zakon omogoča dodano vrednost za razvoj malega gospodarstva, spodbuja povezovanje nosilcev rokodelskih dejavnosti in medgeneracijsko povezovanje, hkrati pa omogoča tudi nove poklicne možnosti ter prinaša pozitivne učinke na razvoj turizma.

Na podlagi zakona bo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v sodelovanju z ostalimi nosilci podpornega okolja rokodelstva pripravilo dveletni program za ohranjanje in razvoj rokodelstva. Ta bo vključeval konkretnejše ukrepe za zaščito izdelkov in prenos znanj, ki podpirajo ohranjanje tradicionalnega rokodelstva, njegovo evidentiranje, dokumentiranje in promocijo. Vključeni bodo tudi ukrepi za razvoj sodobnega rokodelstva, spodbujali podjetništvo na področju rokodelstva ter njegovo vključevanje v turistično ponudbo. Prav tako bodo z ukrepi spodbujali zaposlovanje na področju rokodelstva in tudi medgeneracijsko povezovanje ter vseživljenjsko učenje.

Zakon nudi tudi pravno podlago za dodelitev finančnih spodbud za izvajanje dejavnosti na področju rokodelstva. Rokodelski centri, Konzorcij rokodelskih centrov, Zveza društev upokojencev Slovenije ter Slovenski etnografski muzej bodo za izvajanje dejavnosti na področju rokodelstva neposredno financirani. Za fizične osebe bo na voljo »de minimis« pomoč do 10.000 evrov na podlagi javnega poziv. Za projekte fizičnih in pravnih oseb pa bodo na voljo finančne spodbude na podlagi javnega razpisa.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je za izvajanje ukrepov na podlagi zakona v proračunu zagotovilo 1,4 milijona evrov za leto 2023 in 1,6 milijona evrov za 2024.

 Vir: MGTŠ, Ul. RS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!