Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

V Uradnem listu RS, št. 78/2023 z dne 19.7.2023, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T), ki določa nov obvezni zdravstveni prispevek v višini 35 eurov za posamezni koledarski mesec ne glede na število dni zavarovanja v koledarskem mesecu in ukinja prostovoljno dopolnilno zavarovanje. Določila zakona se začnejo uporabljati s 1.1.2024.

Obvezni zdravstveni prispevek se uskladi enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo povprečne bruto plače v RS v preteklem letu po podatkih SURS. Znesek obveznega zdravstvenega prispevka določi minister, pristojen za zdravje, najkasneje v mesecu februarju, in njegovo višino objavi v Uradnem listu RS. Prva uskladitev zneska bo 1.3.2025.

Za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka bodo zavezane zavarovane osebe iz 15. člena ZZVZZ (osebe v delovnem razmerju, osebe, ki samostojno opravljajo gospodarsko dejavnost kot edini ali glavni poklic, kmetje in člani njihovih gospodinjstev ter druge osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic….).

Obveznost za izračun in plačilo obveznega zdravstvenega prispevka za posameznega zavarovanca nastane sočasno z nastankom obveznosti za izračun in plačilo obveznih prispevkov za zdravstveno zavarovanje.

Vir: Ul. RS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!