Bliža se rok za predložitev revidiranih letnih poročil

AJPES obvešča, da se v četrtek, 31. 8. 2023 izteče rok za predložitev letnih poročil družb, zavezanih k reviziji, preiskavi oziroma konsolidaciji za leto 2022, razen za zavezance s poslovnim letom, različnim od koledarskega. Do sedaj je že objavljenih 696 revidiranih, 58 konsolidiranih in 16 letnih poročil s preiskanimi računovodskimi izkazi.

JOLP – javna objava letnih poročil omogoča brezplačen vpogled v letna poročila, ki so jih AJPES predložili:

 • gospodarske družbe (vključno z bankami, zavarovalnicami in zadrugami) in samostojni podjetniki v skladu z 58. členom Zakona o gospodarskih družbah,
 • pravne osebe javnega prava,
 • društva v skladu z 29. členom Zakona o društvih,
 • nepridobitne organizacije – politične stranke v skladu s 24. členom Zakona o političnih strankah in
 • kolektivne organizacije v skladu s 40. členom Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic, ki predložijo revidirano letno poročilo kot društvo, nepridobitna organizacija ali gospodarska družba. Vključena so v število revidiranih letnih poročil pri posamezni vrsti poslovnega subjekta.

Povezava do JOLP se nahaja tukaj. Vpogled je omogočen za zadnjih pet let, izpise letnih poročil za prejšnja leta lahko pridobite v izpostavah AJPES.

Javna objava letnih poročil za leto 2022 je bila dne 07.08.2023. Do tega dne je bilo za poslovno leto 2022 javno objavljenih:

 • 250 letnih poročil gospodarskih družb (od tega 16 letnih poročil s preiskanimi računovodskimi izkazi, 696 revidiranih letnih poročil in 58 konsolidiranih letnih poročil),
 • 480 letnih poročil samostojnih podjetnikov,
 • 868 letnih poročil pravnih oseb javnega prava,
 • 939 letnih poročil društev (od tega 40 revidiranih letnih poročil),
 • 96 letnih poročil nepridobitnih organizacij in
 • 0 poročil o plačilih vladam.

Za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva, nepridobitne organizacije (politične stranke in kolektivne organizacije), pravne osebe javnega prava so javno objavljena tudi zaključna poročila, ki jih morajo sestaviti v primeru začetka stečaja, likvidacije ali prenehanja (seznam).

Vir: AJPES

Kategorije: Drugo

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!