Izobraževanja za svetovalce za promocijo zdravja pri delu 2023

Na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa (KIMPDŠ) med 21. septembrom in 20. oktobrom 2023 organizirajo izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu. Gre za celovito izobraževanje, ki nudi interdisciplinarno znanje, potrebno za načrtovanje in izvajanje učinkovitih programov promocije zdravja pri delu. Izobraževanje poteka od leta 2006, do sedaj pa se ga je udeležilo več kot 350 kandidatov in kandidatk iz več kot 250 slovenskih podjetij.

Izobraževanje bo potekalo dvakrat oz. trikrat tedensko na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa, Grablovičeva ulica 42, Ljubljana med 9. in 16.uro.

Izobraževanje je sofinancirano, prispevek udeležencev znaša 390,00 EUR. Dodaten strošek v okvirnem znesku 200 EUR predstavlja še naročilo podatkov za izdelavo načrta promocije zdravja pri delu za podjetje (projektna naloga).

Izobraževalni program obsega splošne vsebine in osem modulov v skupnem trajanju 120 pedagoških ur (teoretični in praktični del ter samostojno učenje). Izobraževanje se zaključi s preverjanjem znanja in sicer pisni del, projektna naloga in ustni del.

Merila za izbor kandidatov za svetovalce:

  • Izobrazba: višja ali visoka izobrazba z naslednjih področij: organizacija dela, upravljanje človeških virov, socialno delo, varstvo pri delu, zdravstvena nega, zdravstvena vzgoja, psihologija, medicina, pedagogika, andragogika, sociologija, kemijska tehnologija, in živilska tehnologija itd.
  • Delovne izkušnje: vsaj 3 do 5 let na področju zdravja in varnosti pri delu oziroma promocije zdravja, zdravstvene vzgoje oziroma na sorodnih področjih. Zaželene so izkušnje na področju izvajanja/vodenja projektov, izobraževanja odraslih, svetovanja, vodenja skupin itd.
  • Drugo: pripravljenost za redno obiskovanje predavanj in delavnic ter motivacija za dodatne obremenitve.

Število udeležencev je omejeno. 

Svetovalci za promocijo zdravja pri delu po zaključenem izobraževanju v svojem delovnem okolju organizirajo skupino za zdravje, jo usposobijo za izvajanja programa in koordinirajo. Skupina za zdravje nato najprej dopolni program promocije zdravja pri delu, izbere področje ukrepanja in začne program izvajati. Program mora sproti evalvirati in ga po potrebi dopolnjevati.

Na spletni strani KIMPDŠ Čili za delo najdete podrobnejše informacije o terminih izobraževanj, modulih izobraževalnega programa in kontakten naslov.

Vir: MDDSZ, KIMPDŠ

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!