Izteka se rok za odlog plačila davčnih obveznosti zaradi poplav

Do vključno 6. septembra 2023 lahko tisti zavezanci, ki obveznosti iz upravičenega razloga, ki je povezan s poplavami, ne morejo plačati pravočasno, še zaprosijo za odlog plačila.

Podaljšanje roka za plačilo oziroma odlog plačila obveznosti (davki, prispevki, globe in podobno) je omogočeno za največ 24 mesecev. Zavezanec mora v zahtevi utemeljiti, da obveznosti iz upravičenega razloga, ki je povezan s poplavami, ne more plačati pravočasno. V primeru odobrenega odloga po tej podlagi se obresti ne obračunajo.

Na spletni strani eDavki je objavljen obrazec in osnovne informacije o načinu oddaje vloge.

Poleg tega lahko davčni zavezanci – poslovni subjekti (pravne osebe in druge osebe z dejavnostjo), ki zaradi posledic poplav ne morejo pravočasno plačati svojih davčnih obveznosti, z vlogo zaprosijo tudi za naslednje ugodnosti, ki so predvidene v  obstoječi zakonodaji (Zakonu o davčnem postopku – ZDavP-2 in Zakona o prekrških – ZP1), in sicer:

  • plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev iz razloga grožnje hujše gospodarske škode (102. člen ZDavP-2);
  • plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev ob predložitvi ustreznega zavarovanja (prvi odstavek 103. člena ZDavP-2);
  • plačilo glob in drugih prekrškovnih obveznosti v 12 mesečnih obrokih (18. člen ZP-1).

Plačilnih ugodnosti po pravilih ZDavP-2 sicer ni mogoče odobriti za akontacije davka, davčni odtegljaj ter za prispevke za zdravstveno zavarovanje in prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Obrazci  za poslovne subjekte so objavljeni na spletnih straneh Finančne uprave.

Vir: FURS, MGTŠ

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!