Novi Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca

V Uradnem listu št. 99/2023 z dne 22. 9. 2023 je objavljen nov Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca (v nadaljevanju: pravilnik), ki bo začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS t.j. 7. 10. 2023. Z dnem uveljavitve pravilnika preneha veljati Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca (Uradni list RS, št. 12/20).

Pravilnik določa natančnejši postopek uveljavljanja izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja med začasno zadržanostjo delavca od dela, ki ga Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije izplača delodajalcu ali na njegovo zahtevo neposredno delavcu.

Po pravilniku se bo nadomestilo plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zagotavljalo (2. člen pravilnika):

  • od prvega delovnega dne začasne zadržanosti od dela zaradi presaditve živega tkiva in organov v korist druge osebe, zaradi darovanja krvi na dan, ko prostovoljno darujejo kri, posledic dajanja krvi, nege ožjega družinskega člana, sobivanja (na novo), izolacije in spremstva, ki ju odredi osebni zdravnik ter zaradi poškodbe pri delu in poklicne bolezni, nastale v okoliščinah iz 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
  • od 31. delovnega dne začasne nezmožnosti za delo zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri delu;
  • od 21. delovnega dne začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, razen v primerih iz četrte in pete alineje tega člena; (na novo dodan člen);
  • od prvega delovnega dne začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, potem ko je bilo za posamezno zadržanost od dela do 20 delovnih dni (po starem pravilniku: do 30 delovnih dni) zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, izplačano nadomestilo plače v breme istega delodajalca v koledarskem letu za 80 delovnih dni (po starem pravilniku: za 120 delovnih dni);
  • od prvega dne po prekinitvi (po starem pravilniku: od prekinitve), če gre za dve ali več zaporednih zadržanosti od dela zaradi iste bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, do 20 delovnih dni (po starem pravilniku: do 30 delovnih dni), in je v posameznem primeru prekinitev med eno in drugo zadržanostjo manj kot deset delovnih dni (recidiv).

S pravilnikom se na novo določi tudi najnižje nadomestilo plače oz. spodnji limit, ki ne more biti nižji od 60% minimalne plače, ki je določena z zakonom, ki ureja minimalno plačo. Star pravilnik je določal, da spodnji limit nadomestila plače ne more biti manjši od zajamčene plače.

Celotno besedilo pravilnika, skupaj z vsemi prilogami k pravilniku, se nahaja tukaj.

Vir: Ul. RS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!