Odredba o določitvi poklicev in dejavnosti, ki so nujni za odpravo in preprečitev posledic poplav in plazov in v katerih se lahko zaposlujejo tuji delavci

V Uradnem listu št. 98 z dne 15.9.2023 je bila objavljena Odredba o določitvi poklicev in dejavnosti, ki so nujni za odpravo in preprečitev posledic poplav in plazov in v katerih se lahko zaposlujejo tuji delavci (v nadaljnjem besedilu: odredba). Odredbo je izdal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi prvega odstavka 89. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23).

Z odredbo se določajo poklici, v katerih lahko delodajalci zaradi odprave in preprečitve posledic poplav in plazov zaposlujejo tuje delavce na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPZP).

Delodajalci, ki zaradi odprave in preprečitve posledic poplav in plazov želijo zaposliti tujega delavca na podlagi ZIUOPZP, morajo že izvajati dejavnosti z delavci iz poklicev, ki jih navaja 2. člen odredbe in ti so:

 1. Voznik/voznice težkih tovornjakov in vlačilcev (koda 8332);
 2. Zidarji/zidarke ipd. (koda7112);
 3. Tesarji/tesarke ipd. (koda 7115);
 4. Monterji/monterke in serviserji/serviserke vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav ipd. (koda 7126);
 5. Varilci/varilke ipd. (koda 7212);
 6. Orodjarji/orodjarke ipd. (koda 7222);
 7. Elektroinštalaterji/elektroinštalaterke (koda 7411);
 8. Elektromehaniki/elektromehaničarke (koda 7412);
 9. Delavci/delavke za preprosta dela pri visokih gradnjah (koda 9313);
 10. Delavci/delavke za preprosta dela pri nizkih gradnjah (koda 9312);
 11. Gradbinci/gradbinke ipd., d. n. (koda 7119);
 12. Betonerji/betonerke ipd. (koda 7114);
 13. Gradbinci/Gradbinke zaključnih del ipd., d. n. (koda 7129);
 14. Mehaniki/mehaničarke in serviserji/serviserke kmetijskih, industrijskih in drugih strojev (koda 7233);
 15. Izvajalci/izvajalke suhomontažne gradnje, štukaterji ipd. (koda 7123);
 16. Upravljavci/upravljavke strojev za zemeljska dela ipd. (koda 8342);
 17. Pripravljavci/pripravljavke in monterji/monterke kovinskih konstrukcij (koda 7214);
 18. Pleskarji/pleskarke ipd. (koda 7131);
 19. Polagalci/polagalke podov ipd. (koda 7122);
 20. Krovci/krovke (koda 7121);
 21. Izolaterji/izolaterke (koda 7124);
 22. Monterji/monterke in serviserji/serviserke klimatskih in hladilnih naprav (koda 7127);
 23. Upravljavci/upravljavke žerjavov, dvigal ipd. (koda 8323);
 24. Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo cementnih, mineralnih in drugih izdelkov iz kamna (koda 8114);
 25. Delavci/delavke za preprosta gozdarska dela (koda 9215);
 26. Gozdarji/gozdarke ipd. (koda 6210);
 27. Kleparji/kleparke (koda 7213);
 28. Upravljavci/upravljavke premičnih kmetijskih in gozdarskih strojev (koda 8341);
 29. Monterji/monterke in polagalci/polagalke kablov (koda 7215);
 30. Keramiki/keramičarke ipd. (koda 7314);
 31. Monterji/monterke električnega omrežja (koda 7413);
 32. Tehniki/tehnice za gradbeništvo, geodezijo ipd. (koda 3112);
 33. Čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki/čistilke, strežnice in gospodinjske pomočnice ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah (koda 9112);
 34. Kuhar/kuharice (koda 5120);
 35. Ročni pralci in likalci/ročne pralke in likalke oblačil, tekstilij ipd. (koda 9121);
 36. Kuhinjski pomočniki/kuhinjske pomočnice (koda 9412);
 37. Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu (koda 5322).

Za zgoraj navedene poklice, lahko tuje delavce zaposlujejo delodajalci iz dejavnosti A, B, C, D, E, F, G, H, Q in S, kot jih določa Priloga I (Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008) Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).

Zaradi odprave in preprečitve posledic poplav in plazov lahko izvajalci storitev z zaposlenimi tujimi delavci, v skladu z ZIUOPZP, izvajajo storitve za naročnike.

Začetek veljavnosti odredbe je 16.9.2023.

Vir: Ul.RS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!