Podpis sporazuma, ki omogoča hitrejše in cenejše postopke pri varovanju izumov za slovenska podjetja

Dne 4.9.2023 je bil, na osnovi novele Zakona o industrijski lastnini, ki omogoča, da Urad za intelektualno lastnino lahko sklepa pogodbe z drugimi uradi in organizacijami za zagotovitev novih informacijskih storitev urada, podpisan Delovni sporazum med Uradom RS za intelektualno lastnino in Evropsko patentno organizacijo o sodelovanju pri poizvedbah, ki omogoča hitrejše pridobivanje kakovostnih informacij v postopkih podelitve patenta. Že v nekaj mesecih po vložitvi bodo prijavitelji lahko izvedeli ali ali njihov izum izpolnjuje pogoje za podelitev patenta.

Prijavitelji evropskih in mednarodnih patentnih prijav bodo imeli za izum, ki ga bo predhodno preveril Evropski patentni urad, lahko še dodatne finančne ugodnosti. Evropska patentna organizacija omogoča uradom, s katerimi ima sklenjen tak sporazum, sklenitev dodatnega sporazuma, ki nekaterim prijaviteljem omogoča uveljavljanje finančnih olajšav. Evropski patentni urad namreč za poizvedbo o stanju tehnike s pisnim mnenjem, kadar je ta vložena preko urada, s katero ima sklenjen sporazum, nekaterim prijaviteljem (fizične osebe, univerze in neprofitne raziskovalne ustanove ter mala in srednje velika podjetja) prizna finančno olajšavo v višini kar 80 % cene storitve, in sicer za do največ 400 nacionalnih patentnih prijav letno.

Dodatne finančne ugodnosti bi bili lahko deležni tudi prijavitelji nacionalne patentne prijave (za katero bi poizvedbo o stanju tehnike že naredil Evropski patentni urad), kadar bi za isti izum vložili še evropsko patentno prijavo po Evropski patentni konvenciji ali mednarodno patentno prijavo.

Vir: MGTŠ, UIL

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!