Vabilo na spletni seminar “Delovnopravni vidik obračuna plače, nadomestil plače, dodatkov in povračil stroškov”

Plača je eden izmed temeljnih institutov v delovnem pravu. Način obračuna plače, način določanja višine dodatkov, povračil stroškov v zvezi z delom in način izračunavanja nadomestila in njegova višina pa mora biti znana tudi kadrovikom in pravnikom, ki se ukvarjajo z delovnimi razmerji. V prvi vrste gre pri teh institutih za delovnopravno vprašanje in določanje pravic delavcev, ki temeljijo na delovnopravnih predpisih. Šele nato sledi davčni vidik teh pravic. Pogledali si bomo, kako se obračuna minimalna plača in kaj pomeni minimalna osnova za obračun prispevkov. Pomembno poglavje predstavlja tudi obračunavanje dodatkov. Od katere osnove se obračunajo in kje je določena višina dodatkov? Pomembni sestavini plače sta tudi delovna in poslovna uspešnost. Med njima je pomembna razlika. Pomemben del časa bomo posvetili tudi povračilu stroškov (dnevnice, malica, prevoz na delo) in obračunavanju nadomestil plače v breme delodajalca in ZZZS.

Kdaj: sreda, 20.9.2023 s pričetkom ob 9.00 uri

Vsebina:

 • Plača:
 • pojem plače in osnovne plače,
 • sestavine mesečne plače,
 • višine in vrste prispevkov delavca in delodajalca na plačo,
 • rok izplačila plače,
 • način izplačila plače – denar/na roke, osebni račun doma ali v tujini, …
 • kdaj lahko delodajalec naredi pobot plače in določbe ZIZ,
 • določanje višine plače v pogodbi o zaposlitvi in način spremembe višine plače.
 • Delovna uspešnost (stimulacija). Določanje kriterijev.
 • Poslovna uspešnost kot del plače ali izplačana ob koncu leta.
 • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – razmejitev med delovnopravno pravico in davčno obravnavo.
 • Dodatki:
 • dodatki določeni v ZDR-1,
 • dodatki določeni v kolektivnih pogodbah dejavnosti,
 • dodatki določeni v pogodbah o zaposlitvi in internih aktih delodajalca,
 • določanje višine dodatkov,
 • koliko je min in koliko max dodatka,
 • od katere osnove se dodatek obračunava,
 • kateri dodatki se med seboj izključujejo,
 • dodatek za delovno dobo – določanje višine, način obračuna pri delavcih, ki delajo s krajšim delovnim časom, ali se obračunava tudi od nadomestila plače.
 • Minimalna plača:
 • višina minimalne plače,
 • minimalna osnova za obračun prispevkov,
 • doplačilo do minimalne plače in ali je del plače,
 • kaj je osnova za obračun dodatkov,
 • kateri dodatki so iz minimalne plače izvzeti,
 • kateri dodatki se še vedno lahko vštevajo v minimalno plačo.
 • Povračilo stroškov v zvezi z delom:
 • prevoz na delo: rok izplačila, koliko delavcu pripada, kje je določena višina in kakšna je višina neobdavčenega izplačila, način obračuna mesečnega povračila v primeru odsotnosti delavca, delo od doma,
 • regres za prehrano: rok izplačila, koliko delavcu pripada, kje je določena višina in kakšna je višina neobdavčenega izplačila, delo od doma,
 • dnevnice za službeno pot doma in v tujino: rok izplačila, kje je določena višina, kako se šteje čas, kakšna je višina neobdavčenega izplačila.
 • Nadomestilo plače:
 • katera nadomestila plače so v breme delodajalca in katera v breme ZZZS ali drugih izplačevalcev,
 • način izračunavanja osnove za nadomestilo,
 • kaj se všteva v osnovo za nadomestilo, če bremeni delodajalca in kaj, če je v breme ZZZS,
 • kdaj je osnova povprečje zadnjih treh plač in kdaj preteklega meseca,
 • kaj pomeni, da delavcu pripada nadomestilo v višini, kot če bi delal,
 • zaradi katerih razlogov na strani delodajalca delavcu pripada nadomestilo plače in v kakšni višini,
 • zaradi katerih razlogov delavca le-temu pripada nadomestilo plače in v kakšni višini,
 • ali je nadomestilo plače lahko nižje od minimalne plače.

Predstavitev bo praktična, predavateljica bo odgovarjala tudi na dodatna vprašanja.

Trajanje: 3 šolske ure

Predavateljica: mag. Nina Scortegagna Kavčnik,specializirana za področje delovnega prava in avtorica knjig: Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga; Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. V letu 2020 je bila nominirana za najuglednejšega pravnega strokovnjaka.

Kotizacija:

 • cena za nečlane ZDOPS/osebo znaša: 111 € + 22% DDV = 135,42 €
 • cena za člane ZDOPS s poravnano članarino/osebo, višina popusta je odvisna od posameznega članskega paketa:

OSNOVNA članarina (s pripadajočim 30% popustom) po ceni 77,70 € + 22% DDV= 94,79 €

MEDIUM članarina (s pripadajočim 50% popustom) po ceni 55,50 € + 22% DDV = 67,71 €

PREMIUM članarina (s pripadajočim 100% popustom) po ceni = brezplačno

Podatki za plačilo spletnega seminarja:

Kotizacija se poravna najkasneje do 18.9.2023 na transakcijski račun Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana:

TRR odprt pri SKB banki d.d., št.: 03160-1001022028 oz.

TRR odprt pri Delavski hranilnici d.d., št.: 61000-0025598356

Sklic: 00 _ 230005-davčna številka.

Namen plačila: OTHR

Račun boste prejeli po pošti.

E-prijava na dogodek:

Prijava je obvezna do najkasneje petka, 15. 9. 2023 preko e-prijavnice: https://forms.gle/5rEeepUKDHE6pkHH7

Na podlagi prejete e-prijave in pravočasno poravnane kotizacije za spletni seminar, boste na dan seminarja ob 8. uri na elektronski naslov naveden v prijavnici, prejeli gradivo in navodila s povezavo na dogodek.

Odpoved udeležbe:

 • V primeru prenizkega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja o čemer vas bomo pravočasno obvestili.
 • Udeleženci s kotizacijo: upoštevamo le pisne odjave prejete na info@zdops.si najkasneje 2 dni pred seminarjem. Ob nepravočasni odjavi, si pridružujemo pravico do uveljavitve 20% kotizacije, za nastale administrativne stroške. V primeru, da odjave ne sporočite in se seminarja ne udeležite, kotizacije ne vračamo.

Delodajalce, ki niste člani ZDOPS, vabimo, da si pogledate prednosti članstva, kot je:

 • delovno pravna pomoč prilagojena specifičnim izzivom dejavnosti delodajalcev obrti in podjetništva,
 • uporaba Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (velja od 1. 5. 2023 dalje),
 • dostop do knjižnice vzorcev dokumentov prilagojenih obrti in podjetniški dejavnosti,
 • aktualne in preverjene informacije s področja delovno pravih in drugih aktov, pomembnih za delodajalce,
 • cenovno ugodno članstvo treh kategorij: osnovno, medium in premium (o članstvu in pristopno izjavo najdete na tej povezavi.

Kategorije: Interventna-aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!