Delodajalci, vloge na Javno povabilo Hitrejši vstop mladih na trg dela lahko oddate še do 31.10.2023

Javno povabilo za hitrejši vstop mladih na trg dela Zavoda RS za zaposlovanje, omogoča delodajalcem pridobitev mesečne subvencije v višini od 300 do 420 EUR za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 26 let.

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev mladih elektronsko oddate na Portalu za delodajalce, do porabe sredstev, najdlje do 31. 10. 2023, ko se izteče skrajni rok. Pred prvo uporabo portala je potrebna registracija. Kandidirajo lahko delodajalci, ki izpolnjujejo vse pogoje za prijavo, podrobneje opredeljene v javnem povabilu.

Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas. Ohraniti ga morate najmanj 18 mesecev brez prekinitve in novozaposlenemu zagotoviti mentorstvo. Tako novozaposleni kot mentor se morata usposabljati pri zunanjem izvajalcu vsaj 30 pedagoških ur, zaželeno je pridobivanje digitalnih kompetenc.

Znesek mesečne subvencije se zviša za 70 EUR, če mlade vključite v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Sorazmerno nižjo mesečno subvencijo izplačajo za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom v skladu z ustrezno odločbo pristojnega organa.

Vir: ZRSZ

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!