Javni razpis P7P20236 – Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023

V Uradnem listu št. 106 z dne 13.10.2023 je bil objavljen Javni razpis P7P 2023 – Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023, ki ga izvaja Javni sklad RS za podjetništvo.

Predmet produkta so krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP).

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje kot pomoč pri saniranju posledic poplav v avgustu 2023 na gospodarstvo.

Cilji javnega razpisa so:

 • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja
 • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita
 • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),
 • »preživetje« oziroma ohranitev poslovanja podjetij,
 • ohranitev delovnih mest.

Upravičeni stroški:

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup novih strojev in opreme),
 • Stroški materiala in trgovskega blaga,
 • Stroški storitev,
 • Zaračunan pripadajoči DDV na upravičene stroške.

Najnižji znesek kredita znaša 15.000,00 EUR, najvišji 100.000,00 EUR. Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Roki za predložitev vlog:

 • 11. 2023 do 14. ure
 • 12. 2023 do 14. ure
 • oziroma do porabe vseh sredstev.

Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/, več informacij o javnem razpisu pa se nahaja tukaj.

Vir: Ul. RS, SPS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!