Javno povabilo Hitrejši vstop mladih na trg dela podaljšano do konca marca 2024

Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) je dne 26.10.2023 objavil podaljšanje Javnega povabila za hitrejši vstop mladih na trg dela. Odprto je do porabe sredstev, po novem najdlje do 31. marca 2024. Ravno tako je razširjena ciljna skupina za subvencionirano zaposlitev: odslej se vanjo lahko vključijo brezposelni mladi do 29. leta starosti.

Javno povabilo omogoča delodajalcem pridobitev mesečne subvencije v višini od 300 do 420 EUR za zaposlitev mladih, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih ZRSZ  in še niso dopolnili 30 let. Vključitev v subvencionirano zaposlitev je možna na podlagi napotitve.

Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas. Ohraniti ga morate najmanj 18 mesecev brez prekinitve in novozaposlenemu zagotoviti mentorstvo. Tako novozaposleni kot mentor se morata v času vključitve usposabljati pri zunanjem izvajalcu vsaj 30 pedagoških ur, zaželeno je pridobivanje digitalnih kompetenc.

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev mladih elektronsko oddate na Portalu za delodajalce. Kandidirate lahko delodajalci, ki izpolnjujete vse pogoje za prijavo, podrobneje opredeljene v javnem povabilu.

Znesek mesečne subvencije se zviša za 70 EUR, če mlade vključite v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Sorazmerno nižjo mesečno subvencijo izplačamo za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom v skladu z ustrezno odločbo pristojnega organa.

Podrobnejše informacije se nahajajo tukaj.

Vir: ZRSZ

Kategorije: Brez kategorije

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!