Objavljen javni razpis P7P 2023 – Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023

V Uradnem listu RS št. 106/2023 z dne 23.10.2023 je bil objavljen Javni razpis P7P 2023 – Kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023, ki ga izvaja Javni sklad RS za podjetništvo.

Namen razpisa:

 • hitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja
 • zagotoviti ugodno financiranje kot pomoč pri saniranju posledic poplav v avgustu 2023 na gospodarstvo

Višina financiranja: od 15.000 EUR do 100.000 EUR kredita (možnost oddaje ene vloge)

Pogoji za kandidiranje:

 • Glavni pogoj: vlagatelj je utrpel neposredno škodo v poplavah avgusta 2023
 • Višina kredita ne presega 40 % od vrednosti čistih prihodkov od prodaje, doseženih v letu 2022
 • Skupna vsota sredstev pomoči za odpravo posledic škode po poplavah, ne sme presegati dejanske škode vlagatelja
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
 • Podjetje ustanovljeno pred 1.1.2022
 • Bonitetna ocena vsaj SB8
 • Podjetje ne sme biti v težavah / prisilna poravnava, stečaj ali likvidacija/
 • Podjetje ne spada v izključen sektor
 • »de minimis«

Upravičeni stroški

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup novih strojev in opreme)
 • Stroški materiala in trgovskega blaga
 • Stroški storitev
 • Zaračunan pripadajoči DDV na upravičene stroške

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: od 04.08.2023 do 31.05.2024

Razpisni roki in način oddaje vloge:

 • 11.2023 do 14.00 ure
 • 12.2023 do 14.00 ure
 • oziroma do porabe vseh sredstev

Oddaja vloge je elektronska, preko ePortala Sklada

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija se nahaja tukaj.

Vir: SPS

Kategorije: Interventna-aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!