Objavljeno Javno povabilo delodajalcem za delovni preizkus brezposelnih

Zavod RS za zaposlovanje (ZRZS) je dne 23.10.2023 objavil Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov delovnega preizkusa 2023/2024, ki delodajalcem omogoča, da spoznajo in preizkusijo brezposelne iz evidence ZRSZ na delovnem mestu ter si povrnejo upravičene stroške opravljenega preizkusa še pred odločitvijo glede zaposlitve.

Ponudbo za izvedbo delovnega preizkusa lahko oddajo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu.

Oddaja ponudbe bo možna z odprtjem javnega povabila in sicer od 2.11.2023 od 10:00. Povabilo bo odprto do porabe sredstev, najdlje do 30.9.2024 do 23:59, ko se izteče skrajni rok za oddajo ponudb. Delodajalci oddajo ponudbo elektronsko preko Portala za delodajalce ZRSZ.

Število kandidatov, ki jih delodajalec, ob vsaki odobreni ponudbi, lahko preizkusi na delovnem mestu, je odvisno od števila zaposlenih pri tem delodajalcu.

Ob oddaji vsake ponudbe na ZRSZ preverijo tudi število zaposlitev za vse udeležence, ki so v zadnjih 6 mesecih pri delodajalcu zaključili delovni preizkus. Ponudba je lahko sprejeta le, če je delodajalec zaposlil vsaj polovico vseh udeležencev, ki so v zadnjih 6 mesecih pri njem zaključili delovni preizkus. Ob oddaji nove ponudbe morajo biti zaključeni vsi preizkusi iz predhodne ponudbe.

Delodajalci morajo delovni preizkus brezposelnih izvajati v skladu s programom, ki ga predlagajo v ponudbi na javno povabilo. Program mora potekati na območju Slovenije. Traja od najmanj 100 ur do največ 1 meseca. Izjemoma je daljši od 1 meseca, če se vključi brezposelni z odločbo pristojnega organa za delo s krajšim delovnim časom od polnega.

Delodajalci so dolžni vsakemu udeležencu zagotoviti mentorja (najmanj 20 ur), delovno opremo in primeren prostor. Delovni preizkus traja praviloma polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. Praznikov se ne nadomešča, prav tako pa se delovni preizkus ne sme izvajati ob nedeljah in praznikih.

Delodajalcem na podlagi predloženih dokazil, ZRSZ povrne upravičene stroške za izveden delovni preizkus:

  • 317 EUR za izvedbo delovnega preizkusa ali
  • samo za zdravniški pregled udeleženca.

Več informacij tukaj.

Vir: ZRSZ

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!