Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnost Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti

V Uradnem listu št. 106 z dne 13.10.2023 je bil objavljen Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnost Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti, ki ga je izdal Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na predlog Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije in s katerim se ugotovi razširjena veljavnost Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti, sklenjene 16. 6. 2021 v naslednjih dejavnostih:

36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode,

37.000 Ravnanje z odplakami,

38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov,

38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki,

38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov,

na vse delodajalce, ki opravljajo eno izmed navedenih dejavnosti kot glavno dejavnost.

Vir: Ul.RS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!