Uvedba elektronskega potrdila o odsotnosti z dela zaradi darovanja krvi s 1.1.2024

Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in Zavod RS za transfuzijsko medicino zaradi odprave administrativnih ovir načrtujeta informacijsko rešitev, elektronsko Potrdilo o odsotnosti z dela zaradi darovanja krvi, krvnih pripravkov oziroma krvotvornih matičnih celic – ePotrdilo o darovanju krvi oz. ePODK, ki bo nadomestilo dosedanja papirna potrdila, ki so jih izdajali izvajalci, ki opravljajo dejavnost transfuzijske medicine, kjer je posameznik daroval kri.

Pooblaščena oseba pri izvajalcu transfuzijske dejavnosti bo izdala ePODK za vsa darovanja krvi delovno aktivnih zavarovanih oseb, izvedena od 1. 1. 2024 naprej. Če zavarovana oseba po 1.1.2024 zaprosi za potrdilo o darovanju krvi, ki je bilo izvedeno do vključno 31.12.2023, se izda papirno potrdilo in ne elektronsko.

Poleg poenostavitve in racionalizacije postopka, so med drugim, cilji uvedbe ePODK sledeči:

  • za delovno aktivne krvodajalce oz. darovalce se bodo podatki, pomembni za delodajalca in ZZZS, prek on-line sistema avtomatsko prenesli v informacijski sistem ZZZS;
  • prihranki za delodajalce, saj bodo elektronsko potrdilo pridobili z uporabo spletnega portala SPOT ali preko spletnega vmesnika eBOL in eNDM, ki omogoča povsem avtomatiziran prenos podatkov, ki so na ePODK (poenostavitve evidentiranja podatkov o v kadrovskem informacijskem sistemu in zbiranje podatkov za obračun plač ter pripravo zahtevkov za refundacijo nadomestil plač, katerim ne bo več potrebno prilagati Potrdil o darovanju krvi, avtomatiziran prenos podatkov v evidenco delovnega časa, ipd);
  • ePODK se bo prevzemal v okviru obstoječega postopka za elektronski bolniški list (eBOL) in tako tudi ne bodo potrebna nova (dodatna) pooblastila;
  • delodajalcu ne bo več potrebno čakati, da mu bo delavec dostavil potrdilo, temveč bo tekoče seznanjen z izdanimi potrdili in jih bo lahko sam prevzel kadarkoli in tudi morebiti že pripravil zahtevek za refundacijo;
  • zavarovanci bodo lahko kadar koli dostopali do svojih ePODK na ZZZS-jevem portalu za zavarovane osebe ter portalu in mobilni aplikaciji zVEM ter potrdilo pregledovale in ga prenesle na svoj računalnik in mobilni telefon, enako kot eBOL;
  • podatki iz ePODK se bodo avtomatično pošiljali tudi na NIJZ in FURS.

S prevzemom ePODK bo nadgrajen portal SPOT, kakor tudi vmesnik eBOL in eNDM, s katerim delodajalci in njihovi pooblaščenci pridobivajo podatke o elektronskih potrdilih neposredno iz programov za vodenje kadrovskih evidenc, evidenc delovnega časa in obračuna plač. Vmesnik eBOL in eNDM bo dopolnjen na način, da bosta v prehodnem obdobju delovali dve različici. Obstoječa različica bo še naprej zagotavljala le podatke o izdanih eBOL, nova različica pa bo poleg podatkov o izdanih eBOL zagotavljala še podatke o izdanih ePODK.

ZZZS delodajalcem priporoča, da na uporabo nove različice vmesnika preidejo, ko preverijo, da programi, v katere je integrirana uporaba vmesnika, pravilno delujejo z novo različico. Delodajalcem bo nova različica vmesnika v testnem okolju na voljo v začetku novembra 2023.

Podrobnosti glede uvedbe ePODK se nahajajo tukaj.

Vir: ZZZS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!