MDDSZ: Novosti pri vodenju evidenc na področju dela in socialne varnosti

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A), objavljen v Uradnem listu RS št. 50 z dne 5.5.2023, je začel veljati 20.5.2023, uporabljati pa se bo začel šest mesecev po njegovi uveljavitvi, to je 20.11.2023.

Obveznost vodenja evidenc kot dnevna obveznost obstaja že sedaj, novela zakona predvideva le podrobnejšo opredelitev, kako jih voditi, da bodo urejene evidence v končni posledici v interesu obeh strank delovnega razmerja, tako delavca kot tudi delodajalca in da bodo upravičevale tudi svoj bistveni namen – verodostojnost evidence.

Kot navaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost (MDDSZ), so cilji, ki jih zasleduje ZEPDSV-A, naslednji:

  • jasnejša določitev razmerja, za katero je treba voditi evidenco o izrabi delovnega časa,
  • zagotovitev možnosti delavca, da se seznani s podatki iz evidence o izrabi delovnega časa,
  • zagotovitev učinkovitejšega inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb o delovnem času, odmorih in počitkih delavca ter
  • s tem zagotovitev spoštovanja določb o delovnem času ter zagotavljanju počitkov in odmorov, kar je pomembno z vidika obnavljanja fizičnih moči delavca, njegove delovne učinkovitosti, dolgoročnega ohranjanja delovne sposobnosti ter zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.

MDDSZ je pripravilo podrobnejši  pregled in opis novosti glede beleženja izrabe delovnega časa na podlagi novele ZEPDSV-A, ki se nahajajo tukaj.

Vir: MDDSZ

Kategorije: Brez kategorije

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!