Od 1. 1. 2024 naprej se na portalu SPOT uvaja dostop do elektronskega Potrdila o darovanju krvi

ePotrdilo o darovanju krvi bo delodajalcem, njihovim zastopnikom ali pooblaščenim osebam na voljo v okviru postopka za prenos elektronskih bolniških listov (eBOL).

Za vse poslovne subjekte, ki imajo proces prenosa in pridobivanja bolniških listov za svoje zaposlene integriran v okviru programa za vodenje kadrovskih evidenc, evidenc delovnega časa ali obračuna plač pa bo že s 1. 12. 2023 na razpolago nadgrajen vmesnik za prenos elektronskih bolniških listov in oddajo zahtevkov za nadomestilo plače – vmesnik eBOL in eNDM.

Delodajalci, ki uporabljajo spletno storitev oziroma vmesnik za prenos bolniških listov prek  programskih rešitev, naj se za vključitev in pridobivanje ePotrdil o darovanju krvi obrnejo na ponudnika te programske rešitve, da bodo lahko od 1 .1. 2024 dalje že lahko dostopali do obeh vrst elektronskih potrdil preko vmesnika.

Ker gre sedaj za dve različni elektronski potrdili o upravičeni zadržanosti od dela se bo postopek Prenos elektronskih bolniških listov – eBOL preimenoval v  postopek: Prenos ePotrdil o zadržanosti od dela. Vmesnik eBOL in eNDM pa poimenovanje ohranja. Za ePotrdilo o darovanju krvi pa se bo v skrajšani obliki uporabljala kratica ePODK.

Ker se bodo ePotrdila o darovanju krvi prevzemala na enak način kot obstoječi elektronski bolniški listi in bodo del te storitve, urejanje novih pooblastil za obstoječe uporabnike postopka ne bo potrebno.

Pri pripravi obračunov nadomestil plač in pripravi refundacijskih zahtevkov za januar 2024 in nadaljnje mesece ne bo več potrebno priložiti skeniranih papirnih Potrdil o darovanju krvi, ampak se bo obračun, ki bo oddan preko portala SPOT ali vmesnika eBOL in eNDM, skliceval na ePotrdilo o darovanju krvi.

Tudi samostojnim zavezancem ne bo več potrebno priložiti Potrdila o darovanju krvi v papirni obliki k vlogi za direktno izplačilo nadomestila, ki jo posredujejo na ZZZS. Tudi na FURS  ne bo potrebno predložiti skeniranih Potrdil o darovanju krvi, ampak bo FURS za kontrolo podatkov na obračunih za socialno varnost (OPSV) prejel podatke o ePotrdilih o darovanju krvi s strani ZZZS.

Z uvedbo in digitalizacijo ePotrdila o darovanju krvi se poenostavlja in optimizira številne procese tako na strani ZZZS in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino kot tudi drugih centrov za transfuzijsko medicino, posebej pa se bo poenostavilo delo na strani delodajalcev in njihovih zaposlenih.

Vir: SPOT

Kategorije: Brez kategorije

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!